Welkom op de website van Stichting Maritieme Archeologie

Vanuit de stichting willen we graag het beoefenen van archeologie onderwater stimuleren en ons cultureel erfgoed onderwater helpen beschermen. 


Wij willen dit bereiken door:

Het geven van voorlichting aan maatschappelijke groepen en belangstellenden. Het organiseren van exposities en lezingen rond maritieme archeologie.

Het geven van opleidingen en het uitvoeren van praktijklessen voor archeologie onderwater in samenwerking met de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water), AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland),  RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) , Cultuurlandschap en Monumenten, NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) alsmede door duikteam Serenity Groningen, worden georganiseerd.

Alle andere activiteiten op gebied van de archeologie onder water, zolang ze niet commercieel zijn. 

Het uitvoeren van archeologisch onderzoek voor gemeenten en provincie. 

Een unieke kans voor lezingen over scheepsrampen op het Wad LAUWERSOOG

Onderzoeken en publicaties

We voeren regelmatig onderzoek uit en hebben een verzameling aan publicaties op deze website, zoals onderstaande videos uit 2019-2022

Verkenning Smeriggat en Blokkenwrak 2023

Videoverslag Verkenning Scheepswrak "Zwerver" 2019 

In het laatste weekend van augustus 2023 organiseren we weer een nieuwe verkenningsexpeditie op het Wad naar de verloren schepen van Moddergat. We gaan dan o.a  richting het Smeriggat op onderzoek bij gemelde wrakresten en "hakers". 


Interesse en meer info: info@stichtingmaritiemearcheologie.nl

Expeditie Schildgronden Waddenzee 2024

Zoektocht naar verloren schepen van Moddergat

Videoverslag Expeditie Boschgat 2022

Videoverslag Expeditie Rottumerplaat 2021 

Videoverslag Sonaronderzoek Boschgat 2022